کیمیای مهر تو...
آری به یمن لطف شما خاک زر شود...

از تو به من همین درد خواهد رسید

ببخش که

         مرا

           بیش از این

                            وسعت

              نیست.

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٥/٩/٢۸ توسط عازم
طبقه بندی:  

جهان، زمین ، خاک

                   بهانه است .

اصل را بیاورید.

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٥/٩/٢۸ توسط عازم
طبقه بندی:  

ایوان

     و 

      آن

       تک درخت

                 و

                   آن

                     افق گسترده تا انتها.

یکی

    آبی

        برساند.

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٥/٩/٢۸ توسط عازم
طبقه بندی:  

نوکر، نوکر باش.

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٥/٩/٢۸ توسط عازم
طبقه بندی:  

"السلام علیک یا ارباب

                       آیا

                           مرا

                               اذن

                                  می دهی ؟!"

و هر روز صبح

              و هر روز صبح

                             و هر روز صبح

                                                 .......

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٥/٩/٢۸ توسط عازم
طبقه بندی:  

آیا مرا اذن می دهی که در این بستر جاری شوم؟

    جاری نشدم

               چون

                حاضر نشدم

برای حضور

           باید بیان شیدا داشت

                                راستی

                                        اذن دخولت کو؟

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٥/٩/٢۸ توسط عازم
طبقه بندی:  

چقدر غافلم

چه رمزی بود "اذن دخول روزانه"

لذت بیانش را از خود دریغ کردم

پس از لذت حضور جا ماندم.

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٥/٩/٢۸ توسط عازم
طبقه بندی:  

محبت ، رازی است که جهان به سمت آن سوق خواهد یافت .

آری

روزی خواهد فهمید که انتظار

                        از بتن حادثه ای برون خواهد جست

                       و قلب در تلاطم کدام حقیقت ذوب خواهد شد.

                                                             و ظهور رخ خواهد داد.

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٥/٩/٢۸ توسط عازم
طبقه بندی:  
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin