خورشید

اینجا هوا کمی ابری است

گوئیا بهار رخت بر بسته است

اما من

به خورشید

ایمان دارم

و میدانم او هیچ گلی را بی لطف نمی گذارد.

/ 1 نظر / 20 بازدید
زهرا

اینجاتوی دلم هوا کمی که نه ....خیلی ابریست... زیارتت قبول باز هم بنویسید که جاماندست...