سلام

جز من که قصد تو شدن دارد ، برای بودن حرفی ندارم.

جهان، دار مکافات بی تو بودن است 

و

عاشق آن کسی است که

تو را در قلب خویش سالهاست که یافته است

و

امام شیدا بود.

چقدر دلم عطش می خواهد.

سلام روشنایی محض

سلام...

/ 0 نظر / 18 بازدید