شکوِّه

چرا من از ابتلائات آخر الزمان در امان باشم ؟

آری . وقتی ابتلائات بر سرزمین کوران می بارد ، تمامی شهر اموات از آن بهره مند می گردند.

من که چشمهایم نابیناست ، بی شک از ابتلائاتی چنین در امان نخواهم ماند .

وقتی برای بصیرت می کوشم اما کوششم همانند حرکت لاکپشتی است که ذره ای نرفته در لاک خود می خزد و سُکنا می گزیند ، چرا من در امان باشم ؟

کاش منجی بیاید....

ولی وقتی ما در خواهش از او برای ظهور کاهلیم ، چه می توان گفت...

آه از دهر ، از مردمان مسخ شده ...

آه از پرتگاه های بی بازگشت ...

آه از مرگی که پیش از آنکه جسمت بمیرد به سراغت می آید

آه از دهر

آه از.....

/ 0 نظر / 26 بازدید