عکس یادگاری۲

فقط خدایش اقتدار رو داشته باشتعجب

این آقا موکب داره خیلی مهربون و با صفا بود . با اینکه یک دست بیشتر نداشت اما با همون یک دست وایساده بود و به زوار چای می داد .

اینم عکس من و همراه در طریق الحسیننیشخند

و اینم عکس همراه از نمایی دیگرخنده

/ 2 نظر / 24 بازدید
تهمینه

[دست][قهقهه] از دستت تو اون سایت جای من خالی [گریه]