منیت

بوی گند منیت بعضی آدمها دارد خفه ام می کند

دلم می خواهد به اندازه صد سال نوری از آن آدمها بگریزم

اصلا چه کسی گفته است من باید پله رشد منیت بعضی آدمها باشم

کاش دیواری باشم که سر منیت بعضی آدمها را به آن بکوبم

کاش می شد در مسیر رشد منیتها نبود

حس اسیری را دارم که برای رهایی از این مجازات محتوم سر به دیوار می کوبد

دوست داشتم می توانستم در مسیر این گنداب نباشم

دوست داشتم ...

/ 0 نظر / 24 بازدید